Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/170
Titre: БІЗНЕС-АРХІТЕКТУРА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ:ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА
Auteur(s): Рудевська, Вікторія Ігорівна
Mots-clés: монографія
Вікторія Рудевська
банківська справа
Date de publication: 1-mar-2021
Editeur: «Автограф», верстка, дизайн, 2021
Résumé: У монографії висвітлюється широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного і прикладного характеру, що дає змогу усвідомити комплекс проблем, пов’язаних із формуванням та функціонуванням бізнес-архітектури банківського сектору економіки країни та її впливом на економічне зростання. Видання призначене для фахівців і науковців у галузі банківництва, фінансів, грошей і кредиту, фахівців з банківської справи, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти.
Description: УДК [336.71:338.12]
URI/URL: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/170
ISBN: 978-966-8349-23-2
Collection(s) :Монографії

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Рудевська_монографія.pdfБІЗНЕС-АРХІТЕКТУРА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ:ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА4.14 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.